Điều Khoản

ĐIỀU KHOẢN

 Chấp nhận các điều khoản thoả thuận

Chào mừng các bạn đến với FastEnglish.org. Chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, dựa trên các Điều khoản Sử dụng sản phẩm và Dịch vụ sau đây. Chúng tôi toàn quyền thay đổi nội dung các điều khoản theo quyết định của mình mà không cần báo trước. Khi sử dụng, có nghĩa rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ theo thoả thuận.
Tất cả các chỉ dẫn hoặc qui định theo từng trang riêng biệt cũng là những phần không thể tách rời với Điều khoản dịch vụ này.

 1.  Mô tả sản phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm và Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, những dịch vụ hiện có sau đây:

  • 01 DVD chương trình học chính về chương trình tự học tiếng Anh Giao Tiếp ( đã được cấp bản quyền và cấp phép xuất bản) giúp bạn có thể học được bất cứ nơi đâu.
  • 01 tập sách về ngữ pháp, các bài học hệ thống về những điểm ngữ pháp cần thiết giúp người học dễ dàng nắm vững và vận dụng trong giao tiếp thực tế.
  • Một tập sách từ vựng, giúp người học tiết kiệm thời gian – dễ dàng theo dõi trong suốt quá trình học.
  •  Chúng tôi sẵn sàng hổ trợ và hướng dẫn học theo gian quy định của chúng tôi ( 9AM – 6PM)

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng, Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của FastEnglish.org. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của FastEnglish.org, như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản tin FastEnglish.org, và các thông tin liên lạc này được xem như là một phần trong việc tham gia FastEnglish.org và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.

 2. Trách nhiệm của bạn trong việc đăng ký

  1. Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.
  2. FastEnglish.org quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng chương trình học và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Chương trình hoc và Dịch vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng và giúp ích trong việc trau dồi ngoại ngữ. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch vụ và/hoặc Nội dung nào có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu chương trình và Dịch vụ và/hoặc Nội dung có phù hợp với bạn hay không.     
  3. Số điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản Điều khoản dịch vụ này.

3. Qui định về quyền riêng tư

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy định về sự riêng tư của chúng tôi. Quy định về quyền riêng tư được tham chiếu ở đây và là một phần của bản Điều khoản sử dụng này. Khi cung cấp Dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng trong việc cung cấp chương trình và dịch vụ hoặc tiết lộ thông tin để làm tư liệu , và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu đăng ký của bạn và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ FastEnglish.org theo từng thời điểm.

4.    Quyền lợi của người học – Bảo Hành sản phẩm
Bạn sẽ nhận được một một chương trình học sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua chương trình của FastEnglish.org qua số hotline. Bạn luôn được hổ trợ và hướng dẫn học trong suốt quá trình tham gia học chương trình của FastEnglish.org. DVD bài học sẽ được bảo hành trong 3 tháng đầu tiên. Bạn sẽ được 1 đổi 1 mà không phải trả bất kỳ phí nào khác. FastEnglish.org không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại mục này.

 5.    Đóng góp cho FastEnglish.org

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho FastEnglish.org thông qua mọi hình thức, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b)FastEnglish.org không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp; (c)FastEnglish.org có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì.

6.    Không bán lại Dịch vụ
Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch vụ và chương trình học

7.  Sửa đổi đối với Dịch vụ
FastEnglish.org giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng FastEnglish.org không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

8.  Giao dịch với các nhà quảng cáo
Dịch vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc liên lạc và các giao dịch kinh doanh của bạn với, hoặc việc bạn tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Dịch vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ liên quan tới bạn và các nhà quảng cáo đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng FastEnglish.org sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch vụ.

9.  Tuyên bố từ chối bảo đảm
BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

  • FASTENGLISH.ORG CHỈ CUNG CẤP CHO BẠN CHƯƠNG TRÌNH HỌC QUA DVD CŨNG NHƯ TÀI LIỆU KÈM THEO VỚI MỤC ĐÍCH HỔ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ CỦA BẠN.
  • FASTENGLISH.ORG CÓ THỂ HỔ TRỢ  HƯỚNG DẪN HỌC MIỄN PHÍ QUA HOTLINE CŨNG NHƯ QUA SKYPE CỦA CHÚNG TÔI VÀO NHỮNG GIỜ CHÚNG TÔI QUY ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO THEO TỪNG THỜI ĐIỂM
  • SỰ TIN CẬY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO SẼ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, CẢI TIẾN HOẶC HIỆU CHỈNH MỌI SAI SÓT HOẶC SƠ SUẤT TRONG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC “NGUYÊN TRẠNG”, VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM NÀO.

10. Chính sách bảo mật thông tin:
– Mục đích và phạm vi thu thập thông tin : FastEnglish.org chỉ sử dụng để cung cấp dịch vụ  và hổ trợ cho khách hàng và làm tư liệu tham khảo cho FastEnglish.org ( được sự đồng ý của khách hàng).
– Thời gian lưu trữ thông tin
– Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân : www.FastEnglish.org
– Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình : www.FastEnglish.org
– FastEnglish.org cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và không bán thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào cả.

11. Các trường hợp vi phạm

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm Dịch vụ cho Ban quản trị của chúng tôi tại địa chỉ: HoThiKimVui@gmail.com

  FAST ENGLISH XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA BẠN